Strona 34  

2. płk Szostek Józef – starszy specjalista (1990-1992)

Biuro Attachatów Wojskowych

1. płk Biegański Stanisław - szef biura (1996)

2. płk Demski Zbigniew - szef oddziału (1998-2000)

3. ppłk Goszczycki Tomasz - zastępca szefa oddziału (2001-2004)

4. płk Klimek Tomasz - zastępca szefa biura (1996-1999, 2002-2005)

5. płk Kolasa Kazimierz - szef biura (1997-1999)

6. płk Pelczar Władysław - szef oddziału (1991-1992)

7. ppłk Szlakowski Wojciech – starszy oficer (1996-1997)

8. płk Woźniak Ryszard - szef oddziału (2003-2004)

Ataszaty wojskowe

1. płk Henryk Bartkowiak - 1994 attache w Jugosławii; 1992 attache w Syrii

2. płk Bekier Maciej - 1997 attache w Austrii; 2003 attache w Niemczech; 2006 przeniesienie BAW

3. płk Biegański Stanisław - 1977-1980 z-ca attache w USA; 1987-1990 attache w Berlinie Zach.

4. kpt Bobek Janusz - 1988-1992 attache w Szwecji; 1993-1997 attache w Rosji

5. płk Bortnowski Andrzej - 1993-1996 attache na Białorusi

6. płk Boryszczyk Romuald - 1992-1995 attache w Egipcie; 1999 attache w Chorwacji

7. płk Bury Władysław - od 2002 attache w Jugosławii

8. ppłk Cibulla Jan – 1989-1992 attache we Francji 1995 attache w Belgii

9. płk Cukierski Kazimierz - 1974-1978 z-ca attache w Wlk. Brytanii; 1990-1993 attache w Wlk. Brytanii

10. płk Czerwonka Władysław - 1975-1978 z-ca attache w Belgii

11. płk Czyżyk Julian - 1993-1997 z-ca attache w Wlk. Brytanii; 2003-2006 attache w Malezji; 2006 przeniesiony do BAW

12. płk Demski Zbigniew - 1993-1996 z-ca attache w Izraelu; 2000-2003 attache w Grecji

13. płk Edward Duda - 1982-1986 z-ca attache w Libanie

14. gen. bryg. Dukaczewski Marek - 1990-1992 attache w Norwegii

15. kmdr Dziubiński Ryszard - 1984-1988 z-ca attache w Wlk. Brytanii; 1992-1995 attache w Danii; 1997-1999 attache w Szwecji

16. płk Cempa Eugeniusz - 1999-2002 attache we Francji

Najpopularniejsze wyszukiwane frazy:

kwaśniewski . wałęsa . zen . impexmetal . operacja zen . michna . macierewicz . mochol . przasnysz . ramus . aneksy . aneks . abexim . siltec . dorda . likwidacja wsi . zemke