Strona 33  

6. ppłk Kowalski Wiesław - szef wydziału (1990-1995)

7. ppłk Kuwik Stanisław - szef wydziału (1995-1996)

8. płk Musiałek Tadeusz - szef oddziału (1995-1997)

9. płk Pasternak Zenon - szef wydziału (1992-2001)

Oddział Kontrwywiadu Marynarki Wojennej

1. płk Bałuch Adam - szef oddziału (1990-1997)

2. ppłk Domagalski Andrzej - szef wydziału (1997)

3. ppłk Haryszyn Jan - szef wydziału (1998-2001)

4. płk Jarosławski Andrzej - szef oddziału (1990-1997)

5. ppłk Nawieśniak Jacek - starszy oficer (1990)

6. ppłk Snarski Krzysztof - szef wydziału (1996-1998)

Oddział Kontrwywiadu Śląskiego Okręgu Wojskowego

1. ppłk Basiński Paweł - zastępca szefa wydziału (1992-1996)

2. ppłk Bisaga Jan - zastępca szefa wydziału (1993-1996)

3. płk Cieślak Ireneusz - szef wydziału (1990)

4. ppłk Jankowski Wiesław - szef wydziału (1990-1996)

5. płk Popławski Jerzy - szef wydziału (1990-1993)

6. ppłk Szajerka Wiesław - szef wydziału (1990-1997)

7. ppłk Świder Józef - starszy oficer (1990-1997)

8. płk Wojtczak Tadeusz - szef wydziału (1990-1998)

Oddział Kontrwywiadu Warszawskiego Okręgu Wojskowego

1. płk Dąbroś Lucjan - szef wydziału (1992-1997)

2. płk Gwizdała Władysław - szef wydziału (1990-1993)

3. płk Jankowski Jerzy - szef wydziału (1990-1996)

4. płk Pierzak Zbigniew- zastępca szefa oddziału (1995-2000)

5. płk Śliwiński Tadeusz - szef wydziału (1992-1996)

6. ppłk Zawadzki Krzysztof - zastępca szefa wydziału (1996-1997)

7. płk Zieliński Władysław - szef wydziału (1990)

Oddział Kontrwywiadu Instytucji Centralnych MON

1. płk Dolata Władysław - szef oddziału (1990)

Najpopularniejsze wyszukiwane frazy:

kwaśniewski . wałęsa . zen . impexmetal . operacja zen . michna . macierewicz . mochol . przasnysz . ramus . aneksy . aneks . abexim . siltec . dorda . likwidacja wsi . zemke