Strona 32  

8. płk Przepiórka Marian - kierownik cyklu (1997-1998)

9. ppłk Szlakowski Wojciech – wykładowca lektoratu j.obcych (1991-1992)

10. płk Targiński Edward - starszy wykładowca (1995-1998) Zakład Zabezpieczenia Technicznego

1. płk Andrzejewski Michał - zastępca szefa oddziału (1995-1998)

2. płk Kożuchowski Andrzej - szef oddziału (1990-1997)

3. ppłk Kujawa Bogdan - starszy oficer organizacyjno-kadrowy (1992)

4. płk Lorek Kazimierz - szef oddziału (1995-1995)

5. płk Pieniak Janusz - kierownik zakładu (1992-1995)

6. ppłk Rak Piotr - szef oddziału (1994-2000)

7. płk Winnicki Ryszard - z-ca kierownika zakładu (1992-1996)

8. płk Żyrek Emil - szef oddziału (1996-1999)

Centrum Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

1. płk Kasperek Jan – dyrektor (1999)

2. płk M±ka Dobrosław - szef centrum (2001-2003)

3. płk Polkowski Krzysztof - szef centrum (2004-2006)

4. płk Rembacz Bogdan - szef wydziału (2000-2001)

Oddział Kontrwywiadu Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej

1. płk Bocianowski Ryszard - szef oddziału (1990-1997)

2. płk Bugajny Jacek - zastępca szefa wydziału (1992-1997)

3. ppłk Choptowy Kazimierz - zastępca szefa wydziału (1994-1997)

4. ppłk Dudys Henryk – specjalista (2001-2004)

5. ppłk Karski Tadeusz - szef wydziału (1992-1997)

6. ppłk Walczak Lech - szef wydziału (1992-1996)

Oddział Kontrwywiadu Pomorskiego Okręgu Wojskowego

1. płk Białek Adam - szef wydziału (1990-1996)

2. ppłk Cichocki Marek - zastępca szefa oddziału (1993-1996)

3. ppłk Domagalski Andrzej - starszy oficer (1990-1997)

4. ppłk Kiepas Bogdan - starszy oficer (1990)

5. płk Kowalik Ryszard - szef wydziału (1993-2001)

Najpopularniejsze wyszukiwane frazy:

kwa¶niewski . wałęsa . zen . impexmetal . operacja zen . michna . macierewicz . mochol . przasnysz . ramus . aneksy . aneks . abexim . siltec . dorda . likwidacja wsi . zemke