Strona 30  

27. płk Paciorek Wojciech - zastępca szefa oddziału (1995-1999)

28. płk Paraszczuk Józef - starszy oficer (1991-1996)

29. płk Pater Jerzy - szef ekspozytury (1996-1999)

30. płk Pieniak Janusz - główny specjalista (2001-2004)

31. ppłk Przelaskowski Witold - szef ekspozytury (2003-2004)

32. płk Puchała Zygmunt – szef zarządu (2001)

33. płk Rosowski Jan - szef wydziału (1993-1999)

34. ppłk Rudziński Zbigniew – zastępca szefa oddziału (1999-2001)

35. kmdr por. Russjan Jerzy - szef ekspozytury (1996-1999)

36. kmdr ppor. Rygiel Jacek - zastępca szefa ekspozytury (1997-1999)

37. płk Sosnowski Ryszard - szef oddziału (1992-1995)

38. płk Staluszka Władysław - szef ekspozytury (1993-1996)

39. ppłk Staniszewski Andrzej – zastępca szefa ekspozytury (1996-1999)

40. ppłk Stocki Jerzy - starszy oficer (1994-1995)

41. płk Surdyk Krzysztof - szef zarządu (2003-2006)

42. ppłk Szlakowski Wojciech - starszy oficer oddziału (1992)

43. płk Szołucha Michał - zastępca szefa zarządu (1998-2000)

44. płk Szubert Jerzy - starszy oficer (1996-1998)

45. płk Ubych Tadeusz – szef oddziału (1998-1999)

46. płk Witaszczyk Kazimierz - szef ekspozytury (1997-2002)

47. płk Worożbit Zbigniew - szef oddziału (1991-1995)

48. płk Woźniak Ryszard - szef ekspozytury (1996-1997)

49. ppłk Wysokowicz Marek - szef ekspozytury (1992-1997; 1998-2001)

50. płk Zadora Jerzy - szef oddziału (1998-1999)

51. płk Żyłowski Zdzisław - główny specjalista (1991-1992)

Zarząd III

1. płk Białek Adam - starszy oficer (1996-1999)

2. płk Bocianowski Ryszard - szef oddziału (1992-1995)

3. płk Boczek Waldemar - szef oddziału (2002)?

4. płk Bortnowski Andrzej - starszy oficer (1991-1993)

5. płk Broda Krzysztof - zastępca szefa biura (1999-2002)

6. płk Czapliński Marek - szef oddziału (1996-1999)

7. płk Kalina Lech - z-ca szefa zarządu (1993-1995)

Najpopularniejsze wyszukiwane frazy:

kwaśniewski . wałęsa . zen . impexmetal . operacja zen . michna . macierewicz . mochol . przasnysz . ramus . aneksy . aneks . abexim . siltec . dorda . likwidacja wsi . zemke