Strona 28  

12. kpt Romański Kazimierz (b.d.)

13. ppłk Siwanowicz Ryszard (b.d.)

14. płk Sosnowski Ryszard (1983-1987)

15. płk Surdyk Krzysztof (b.d.)

16. ppłk Szuba Tadeusz (1983-1984)

17. płk Witkowski Marek (1985-1988)

18. płk Worożbit Zbigniew (1987)

19. płk Żyłowski Zdzisław (1984-1991)

Biuro/Zarząd Studiów i Analiz

1. ppłk Adamczyk Krzysztof – specjalista (1995-1999; ZSiA – 1999-2004)

2. płk Arczyński Janusz - starszy specjalista (1991-1994)

3. płk Bartkowiak Henryk - szef oddziału (1993-1996)

4. płk Bekier Maciej - szef oddziału (1998-1999, ZSiA 1999-2001)

5. płk Biernat Zygmunt - zastępca szefa biura studiów i analiz (1997-1999)

6. płk Błaszczak Marian - szef oddziału (1996-1997)

7. płk Budzik Zdzisław - szef oddziału (1998-1999, ZSiA 1999-2005)

8. mjr Doroz Marek – specjalista (ZSiA 2002-2004)

9. kmdr Dziubiński Ryszard - główny specjalista (1996-1997)

10. mjr Ferenz Arkadiusz - starszy projektant (1996-1999)

11. płk Gajewski Bonifacy - szef biura studiów i analiz (1995-1997)

12. płk Kendziorek Zdzisław - szef oddziału (1991-1992)

13. ppłk Kłoczewski Marek - starszy specjalista (1995-1999)

14. płk Kośla Piotr - szef oddziału (1991-1994)

15. mjr Lis Jerzy – oficer (1993-1995)

16. płk Lisiak Marek - szef oddziału (2002-2003)

17. płk Mazurkiewicz Artur - zastępca szefa zarządu (ZSiA 1999-2001)

18. płk Nowak Marek - starszy specjalista (1993-1996; ZSiA 2000-2003)

19. ppłk Obolewicz Zbigniew - starszy specjalista (1996-1999, ZSiA 1999)

20. ppłk Piars Stanisław – specjalista (1996-1998; ZSiA 2001-2003)

21. kmdr Ppor. Rygiel Jacek - starszy oficer (1997)

22. płk Sabak Zbigniew - główny specjalista (ZSiA 2004-2005)

23. ppłk Stocki Jerzy - starszy oficer (1991-1994)

24. płk Szubert Jerzy – szef oddziału (2000-2002)

Najpopularniejsze wyszukiwane frazy:

kwaśniewski . wałęsa . zen . impexmetal . operacja zen . michna . macierewicz . mochol . przasnysz . ramus . aneksy . aneks . abexim . siltec . dorda . likwidacja wsi . zemke